سازمان حج و زیارت استان قم

تاریخ: 19 آبان 1398

 قابل توجه کارگزاران گرامی سازمان حج و زیارت :

 قابل توجه کارگزاران گرامی سازمان حج و زیارت :

 فراخوان های کارگزاری حج سال 99 فعال بر روی سامانه جامع کارگزاران سازمان حج و زیارت 

 معاون کاروان حج 99(طرح تطبیق - اعلام آمادگی) 

 فراخوان مامور اجرایی کاروان و مامور اجرایی و خانه دار مجموعه حج تمتع سال 1399 (طرح تطبیق - اعلام آمادگی)

 فراخوان مدیر مجموعه حج تمتع سال 1399

 فراخوان معاون مجموعه حج تمتع سال 1399 (طرح تطبیق - اعلام آمادگی)
      
📅 تاریخ شروع فراخوان: 1398/08/14
📅 تاریخ پایان فراخوان: 1398/09/10


 kargozaran.haj.ir