سازمان حج و زیارت استان قم

تاریخ: 01 شهریور 1399

اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص پرداخت قسط دوم هزینه حج تمتع :

✅ نکات قابل توجه زائران جهت پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع سال 1400

1⃣ مبلغ علی الحساب قابل پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع اعلام گردیده است که به 25 میلیون مرحله اول اضافه می گردد. 

2⃣ علیرغم اینکه بنا به نظر سازمان حج و زیارت پرداخت مرحله دوم هزینه سفر به نفع و صلاح زائرین می باشد اما در پرداخت آن اجباری نیست.

3⃣ در صورتی که زائران علی الحساب مرحله دوم هزینه سفر خود را پرداخت نمایند از اولویت تشرف در حج تمتع سال آتی بر اساس سهمیه اختصاصی کشور برخوردار خواهند بود.

4⃣ در صورت عدم پرداخت علی الحساب مرحله دوم هزینه سفر، مابه التفاوت علی الحساب پرداختی مرحله اول (مبلغ000‏/000‏/250 ریال) تا مبلغ نهائی کاروان مربوطه به نرخ جدید بنا به ضوابط و شرایط اعلامی سال تشرف محاسبه و دریافت خواهد شد، لذا مدیران مکلف به اطلاع رسانی لازم و کافی بصورت دقیق و شفاف و به نحو مقتضی به زائران می باشند.