سازمان حج و زیارت استان قم

تاریخ: 01 دی 1392

گزارش تصویری همایش روحانیون منطقه قم