چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

مسجد امام علي (ع)

مسجد امام علي (عليه السلام)

يكي از مساجد مدينه، مسجد امام علي بن ابي طالب است.

موقعيت جغرافيايي مسجد
در محل مناخه؛ يعني مصلاّي بزرگ عيد، و در فاصله سيصد متري مسجد النبي و ۱۲۲ متري مسجد غمامه، مسجدي است با نام مسجد علي بن ابي طالب(عليه السلام).

وجه تسميه مسجد
در برخي از منابع آمده، اينجا محل اقامه نماز عيد توسط امام علي(عليه السلام) است؛ آن هم زماني كه عثمان در محاصره مخالفانش بود و آن حضرت نماز را اقامه كرد.
سمهودي مي نويسد: بعيد مي‌نمايد كه علي بن ابي طالب(عليه السلام) با توجه به اقامه نماز توسط پيامبر در محلي مشخص، خود محلي ديگر را براي اين كار تعيين كرده باشد. [۱]
ترديدي نيست كه در زمان محاصره عثمان، امام علي(عليه السلام) نماز عيد را اقامه كرد. [۲] اما به احتمال، امام در همان نقطه‌اي كه پيامبر نماز خوانده، نماز را اقامه كرده است؛ چرا كه امام در اين جهات، به شدّت از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) پيروي مي‌كرد.
به هر روي، از آن‌جا كه محراب مشخصي براي پيامبر(صلي الله عليه وآله) در اين محدوده وجود ندارد، به احتمال حضرت در چند نقطه مناخه نماز را اقامه كرده است. [۳]

بناي مسجد
بناي نخست اين مسجد را، طبق معمول، از زمان امارت عمر بن عبد العزيز مي‌دانند. طبيعي است در قرون بعد از آن، اين بنا مكرّر تعمير شده است؛ از جمله زين الدين ضيغم در سال ۸۸۱ آن را بازسازي كرده است.
در اين اواخر، بناي كهن اين مسجد تخريب و در سال ۱۴۱۱ از نو تجديد بنا گرديد و مساحت فعلي آن ۸۸۲ متر مربع است.

پانويس
۱.    ↑ خلاصة الوفاء، ص۳۶۲.
۲.    ↑ المعارف، ابن قتيبه، ص۱۹۶.
۳.    ↑ وفاء الوفا، ج۳، ص۷۸۴.

کلید واژگان: مسجد امام علي بن ابي طالب - نماز عيد