چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

مسجد سلمان فارسي

مسجد سلمان فارسي

يكي ديگر از مساجد سبع، مسجد سلمان فارسي است.
 
موقعيت مكاني مسجد سلمان نسبت به مسجد فتح
يكي ديگر از مساجد سبع يا به طور دقيق تر مساجد خندق، مسجد سلمان فارسي است. پس از پايين آمدن از مسجد فتح، نخستين مسجد سمت راست است.

حوادث تاريخي مسجد
بنا به برخي از روايات تاريخي، سلمان با پيشنهاد كندن خندق، نقش مهمي در جنگ احزاب داشته است. اين مسجد درگذر زمان، آباد شده و مورد عنايت زائران حرم نبوي بوده است.
مورّخان و سفرنامه نويسان نيز به وجود آن اشاره كرده اند.

وضعيت فعلي مسجد
اين مسجد داراي شبستان و صحن است و ۵۰/۸ متر طول و ۷ متر عرض دارد.

استحباب نماز در مسجد سلمان
در منابع شيعي آمده است كه در مسجد سلمان فارسي نماز خوانده شود. [۱]

پانويس
۱.    ↑ بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۲۲۵.  

کلید واژگان: مسجد سلمان فارسي - مساجد سبع