چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

مسجد شيعيان

مسجد شيعيان

منطقه شيعيان مدينه كه به نخاوله شهرت دارد در حاشيه اين شهر و در ضلع غربي حرم شريف نبوي در انتهاي خيابان امام علي ابن ابيطالب(ع) قرار دارد.

 سبب نامگذاري منطقه شيعيان مدينه به نخاوله شغل آبا اجدادي آنان - پيوند زدن نخل - بوده است. هم اكنون نيز شغل اكثر شيعيان مدينه نگهداري از نخلستانهاست و بر اساس يك باور ديرين نخلهاي مدينه تنها به دست شيعيان ثمر مي‌دهد.

معروفترين بخش منطقه نخاوله حسينيه شيعيان است كه در ميان مزرعه اي معروف به مزرعه شيخ عمري محصور شده است. آيت الله محمد عمري روحاني مبارز كهنسالي بود كه از ابتداي عمر در مدينه سكونت داشته و به نوعي سرپرستي شيعيان اين شهر را بر عهده داشت. اين حسينيه از سوي مرحوم آيت‌الله عمري، پدر معنوي شيعيان عربستان و مدينه براي امام حسن مجتبي (ع) وقف شده است.علامه محمد علي العمري از 80 سال پيش باغ خرمايي منسوب به نخلستان امام حسن مجتبي در شرق مدينه خريداري و وقف حسينيه و مسجد شيعيان كرد. حسينيه يا مسجد "شيعيان" به عنوان پايگاه اصلي شيعيان مدينه النبي(ص) معروف است.

علامه شيخ محمد علي العمري فرزند شيخ احمد از بزرگان شيع مدينه بود كه 110 سال قمري يا حدود 105 سال شمسي زندگي كرد. فرزند دومش شيخ كاظم تحصيل كرده حوزه علميه قم امامت جماعت اين حسينيه را بر عهده دارد كه در حال حاضر از سوي حكومت عربستان اجازه ورود به سرزمين پدري‌اش را ندارد.
علامه العمري داراي اجازه اجتهاد از مراجع بزرگي چون آيت الله خويي،سيستاني، خوانساري،اصفهاني و شاهرودي بوده است.

 


کلید واژگان: مسجد شيعيان - عمري