چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

مسجد قِبلتين

مسجد قِبلتين

مسجد قبلتَيْن در غرب مدينه قرار دارد.

موقعيت جغرافيايي مسجد
مسجد قبلتين ـ متعلق به طايفه بنوسلمه ـ از مساجد بسيار قديمي در غرب مدينه و در نزديكي چاه معروف اين شهر، بئر رومه است.

تاريخچه بناي مسجد
به دليل ارتباط مسجد قبلتين با تغيير قبله، بايد زمان بناي آن، در دو سال نخست هجري باشد.

وجه تسميه مسجد قبلتين
طبق روايتي در وقت تغيير قبله، رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در مسجد قبلتين نماز مي خوانده و از اين جهت آن را قبلتين ناميده اند.

نام ديگر مسجد قبلتين
اين مسجد بدان‌جهت كه در ميان طايفه بنوسلمه بوده، به نام مسجد بني سلمه نيز مشهور است.

بازسازي مسجد
اين مسجد به احتمال، در روزگار امارت عمربن عبدالعزيز در شهر مدينه بازسازي شده است؛ زيرا او به دستور وليدبن عبدالملك، تصميم گرفت تمامي مساجدي را كه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در آنها نماز خوانده بود، بازسازي كند.

تجديد بناي مسجد
مسجد قبلتين در دوره سلطان سليمان قانوني در سال ۹۵۰ قمري از نو تجديد بنا شد. بر اساس برخي گزارش ها، اين مسجد در اوايل قرن چهاردهم قمري، رو به ويراني بوده است. مسجد ياد شده از جمله مساجد بازسازي شده در دوره سلطنت فهد است كه به صورت بسيار زيبايي بازسازي شد.
افزون بر محرابي كه به سوي كعبه است، محلّي هم براي نشان دادن محراب پيشين در برابر آن، روي ديوار مشخص شده است. كتيبه موجود نشان از آن دارد كه تجديد بناي آن در تاريخ ۳۰/۳/۱۴۰۸ قمري، در مساحتِ ۳۹۲۰ متر مربع به انجام رسيده است.
گفتني است كه نوشته هاي روي ديوار قبله پيشين، در حوالي سال ۱۴۲۰ ق. محو شد و در حال حاضر چيزي روي آن ديوار نوشته نشده است.

وضعيت فعلي مسجد
مسجد قبلتين در شمال غربي مدينه در فاصله ۵/۳ كيلومتري مسجدالنبي(صلي الله عليه وآله) است و در طول روز، مانند مسجد قبا، در همه ساعات روز باز است؛ زيرا زائران مدينه، از سني و شيعه، ضمن سفر به اين شهر، از اين مسجد نيز ديدن مي كنند و در آن نماز مي گزارند.
 


کلید واژگان: مسجد قبلتين - تغيير قبله