دوشنبه 01 مهر 1398
EN

همسران پيامبر

همسران پيامبر مدفون در بقيع

‏ 1 - ام سلمه: وي از زمره نخستين گروندگان به اسلام بود و در سال 6ه . ق. بدرود حيات گفت و در بقيع به خاك سپرده شد.

2 - زينب بنت جحش (دختر عمه پيامبر) وي ابتدا به عقد زيد بن حارثه درآمد و پس از آن كه زيد در سال پنجم هجرت طلاقش داد، با رسول خداصلي الله عليه وآله ازدواج كرد و سرانجام در سال 20 ه . ق. در سن پنجاه سالگي درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد.

 3 - ماريه قبطيه: مادر ابراهيم، پسر رسول خداصلي الله عليه وآله است. وي در سال 16 ه . ق. در مدينه درگذشت و در بقيع دفن گرديد.

 4 - زينب بنت خُزَيمه: وي همسر يكي از صحابه رسول خدا (عبداللَّه بن جحش) بود كه پس از شهادت او، به عقد پيامبرصلي الله عليه وآله درآمد و پس از دو يا سه ماه در حالي كه بيش از سي سال نداشت، در سال چهارم هجرت بدرود حيات گفت و در بقيع آرميد

5 - عايشه دختر ابوبكر: وي در سال چهارم بعثت به دنيا آمد و سه سال پس از مرگ خديجه با رسول خداصلي الله عليه وآله ازدواج كرد و در سال 57 يا 58 ه . ق. درگذشت و در بقيع دفن شد.
6 - حفصه دختر عمر بن خطاب: وي 5 سال قبل از بعثت زاده شد. ابتدا با خُنيس بن حُذافه ازدواج كرد و پس از درگذشت او به عقد پيامبر در آمد و بنا به گفته واقدي، در سال 45 ه . ق. در مدينه از دنيا رفت و در بقيع دفن شد.

7 - ام حبيبه دختر ابوسفيان: وقتي عبداللَّه بن جحش، شوهر ام حبيبه در حبشه نصراني شد، و از دنيا رفت، وي به عقد رسول خداصلي الله عليه وآله درآمد و در سال 42 يا 44 ه . ق. در مدينه درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد. 8

 - جُويريه بنت حارث: وي‏در سال‏پنجم ياششم هجرت‏پس‏ازغزوه‏بني المصطلق به ازدواج رسول خداصلي الله عليه وآله درآمد و در سال 50 يا 56 ه . ق. در مدينه وفات يافت و در بقيع به خاك سپرده شد.

 9 - صفيه: او ابتدا همسر سَلاّم بن مِشْكم و سپس همسر كنانة بن ابي الحُقيق بود كه كنانه در جنگ خيبر كشته شد و صفيه‏ اسير گرديد و رسول خداصلي الله عليه وآله وي را آزاد كرد و به همسري گرفت. وي در سال 50 ه . ق. در مدينه وفات يافت و در بقيع به خاك سپرده شد.

 10- سوده دختر زمعة بن قيس: وي همسر پسر عمويش سكران بن عمرو بود كه پس از وفات او، به عقد رسول خداصلي الله عليه وآله درآمد. در سال 50 يا 54 ه . ق. در مدينه وفات يافت و در بقيع دفن شد.

11- ريحانه بنت زيد: وي در سال ششم هجرت به عقد رسول خداصلي الله عليه وآله درآمد وپس از حجةالوداع درگذشت ودربقيع‏به خاك سپرده شد.

کلید واژگان: همسران پيامبر - زينب بنت خزيمه - ريحانه بنت زبير - ماريه قبطيه - زينب بنت جحش - ام حبيبه بنت ابوسفيان - حفصه بنت عمر - سوده - صفيه بنت حيي بن اخطب يهودي - جويريه بنت حارث - عايشه بنت ابوبكر