چهارشنبه 01 آبان 1398
EN

رجال و دولت مردان مدفون در كاظمين

رجال و دولت مردان مدفون در كاظمين

معز الدوله ديلمي
احمد بن علي ملقب به معز الدوله ديلمي، از پادشاهان آل بويه و از حاكمان بغداد است. وي در 358 ق در كاظمين از دنيا رفت و در مقابر قريش دفن شد. او تلاش زيادي در گسترش سلطه سياسي و ديني تشيع در عراق و ساير منطقه ها انجام داد. برخي از تعميرات و بازسازي هاي قبر امامين كاظمين و نيز نخستين بقعه برفراز آن دو قبر از خدمات او به تشيع و اهل بيت است.

ابو محمد حسن مهلبي
وي وزير معز الدوله ديلمي بود. جسدش را به بغداد انتقال دادند و داخل مقبره اي، كه معز الدوله براي وي در صحن مطهر آماده كرده بود، به خاك سپردند. بقعه او و ساير خاندانش به مقبره آل نوبخت معروف است. سيد هبة الدين شهرستاني، از عالمان شيعه، معتقد است كه مقبره آل نوبخت همان مقبره اي است كه به ابراهيم فرزند موسي الكاظم در وسط صحن منتسب است.

امين، خليفه عباسي
پدرش هارون و مادرش زبيده خاتون بود. او را در مقابر قريش دفن كردند.

جعفر بن منصور
جعفر فرزند منصور خليفه عباسي، پس از مرگ، توسط پدرش منصور در مقابر قريش خاك شد.

فرهاد ميرزا معتمد الدوله
شاهزاده معتمد الدوله، عموي ناصر الدين شاه قاجار، در حجره اي نزديك درب صحن شرقي « باب المراد » در زير ساعت به خاك سپرده شد. او تلاش زيادي در بازسازي حرم، به ويژه صحن و ديوارهاي اطراف آن، كرد. وي دستور داد بر بالاي سنگ قبرش تصوير سگي را به نشانه سگ اصحاب كهف حجاري كنند كه دو دست خود را زير چانه خود گذاشته و اين جمله را بر روي قبر وي بنويسند: « وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ».
منبع: عتبات عاليات عراق؛ دكتر اصغر قائدان

کلید واژگان: معز الدوله ديلمي - ابو محمد حسن مهلبي - امين، خليفه عباسي - جعفر بن منصور - فرهاد ميرزا معتمد الدوله