چهارشنبه 01 آبان 1398
EN

مسجدهاي شهر كاظمين

مسجدهاي شهر كاظمين

مسجد صفوي
يكي از مسجدهاي قديمي كاظمين، كه در مجاورت صحن دو امام واقع شده، مسجدي است كه شاه اسماعيل صفوي آن را در 926 ق بنياد نهاده است. اين مسجد پس از چهار قرن، هم چنان محكم و استوار است و نشان از زيبايي و استحكام معماري عصر صفوي دارد. مسجد صفوي در وسط ضلع شمالي و متصل به رواق است و با سه در به رواق شمالي وصل مي شود. منبر داخل آن نيز از شاهكارهاي عصر صفوي است.

مسجد ابو يوسف
داخل صحن مطهر، در مجاورت كتاب خانه جوادين مسجدي قرار دارد كه در داخل آن ابو يوسف، قاضي و فقيه اهل سنت عصر عباسي، به خاك سپرده شده است. در اين مسجد اغلب اهل سنت نماز مي گزارند.
منبع: عتبات عاليات عراق؛ دكتر اصغر قائدان

کلید واژگان: مسجد صفوي - مسجد ابو يوسف