دوشنبه 01 مهر 1398
EN

ابراهيم مُجاب

ابراهيم مُجاب

مرقد اين امامزاده در رواق غربى حرم مطهر امام حسين (ع) قرار دارد. نام كامل وى سيد ابراهيم بن محمد بن موسى بن جعفر (ع) است، او نابينا بود و دركوفه زندگى مى‏كرد و در سال 247 ه ق كه المنتصر فرزند متوكل عباسى اجازه داد شيعيان به زيارت كربلا مشرف شوند، به كربلا آمده و درآنجا سكونت اختياركرد وگويند كه چون سيد ابراهيم مجاب به كربلا رسيد به قبر شريف نزديك شد وگفت: السلام عليك يا جداه، و از داخل روضه شريفه اين ندا برخاست كه: و عليك السلام يا ولدى، ازآن روز به بعد مردم او را (مجاب) لقب دادند. هنگاميكه سيد ابراهيم مجاب درگذشت او را در صحن آن روزگار دفن كردند و بعدها كه روضه شريفه بزرگتر شد محل ضريح سيد ابراهيم در رواق غربى واقع شد. روى ضريح او صندوقى از چوب ساج قرار دارد و درآن پنجره‏اى فولادى تعبيه شده كه بعدها آن را تغيير داده وبجاى آن پنجره‏اى برنزى نصب كردند كه در سالهاى اخيرآن را نيز تجديد نمودند. شيعيان پس از مشرف شدن به حرم معمولًا به زيارت سيد ابراهيم مجاب نيز مشرف مى شوند.
 

کلید واژگان: ابراهيم مجاب - حرم امام حسين - كربلا