چهارشنبه 08 بهمن 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     بلندآسمان
 کد شناسائی     75010
شماره پرونده     243
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1380/03/01   
دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقیقی
وضعیت مجوز     فعال

حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

حسن عباسی
 
مدیر فنی بند پ

حسن عباسی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه    3
کدپستی   0912353379
صندوق پستی    
نشانی   بلوار امام موسی صدر (خاکفرج)، میدان الهادی، نبش کوچه 33
تلفن 025-6626677
دورنویس   6626688
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1 محمد حسین
عباسی

کارمند