دوشنبه 29 دی 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     بیت النور
 کد شناسائی     75026
شماره پرونده     2614
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1392/06/10   
دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقیقی
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات سوریه و عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

هادی پورزمانی
 
مدیر فنی بند پ

هادی پورزمانی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه   5
کدپستی   3717684535
صندوق پستی    
نشانی   24 متری آیت اله کاشانی ، میدان معصومیه(س) ، پلاک 800
تلفن 025-8804935
دورنویس   8804935-0251   
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1 علی اصغر
پورزمانی

کارمند