دوشنبه 29 دی 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     جنت سیر قم
    کد شناسائی         75034
شماره پرونده        368
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1383/08/05  
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقوقی
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

سید محمد میرقاسمی
 
مدیر فنی بند پ

سید محمد میرقاسمی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه    3
کدپستی   3719639348
صندوق پستی    
نشانی   بلوار امام موسی صدر(خیابان خاکفرج) ، نبش کوچه 61
تلفن 025-6627171
دورنویس   02516627172 
پست الکترونیک   www.jannatseyr.qom@gmail.com
وب سایت www.jannatseir.com 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1 سید مهدی  میرقاسمی    کارمند 
علی  دهقانی فیروزآبادی    کارمند