دوشنبه 29 دی 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     عرش نیایش صادق
    کد شناسائی         75007
شماره پرونده        2073
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1389/12/15   
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقوقی
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات سوریه و عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

هادی فالیزی
 
مدیر فنی بند پ

هادی فالیزی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه    0
کدپستی   3715973466
صندوق پستی    
نشانی   30 متری هنرستان، نبش کوچه 11 ، نرسیده به تقاطع شهید رجایی
تلفن 025-1- 7832700
دورنویس   7834704-0251   
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1


کارمند