دوشنبه 29 دی 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     مدینة النور
    کد شناسائی         75004
شماره پرونده        605
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1380/03/01   
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقوقی
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

ابوالقاسم امرا
 
مدیر فنی بند پ

ابوالقاسم امرا
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه    0
کدپستی  
صندوق پستی    
نشانی   میدان میرزای قمی ، خیابان شهید روحانی ، نبش کوچه 10
تلفن 025-7600530
دورنویس   7600531-0253   
پست الکترونیک   abolghasem.amra@yahoo.com 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1 جواد
آذرفر

کارمند