دوشنبه 29 دی 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     مرجان گشت
    کد شناسائی         75019
شماره پرونده        396
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1385/03/29   
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقوقی
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

محمد مسگری
 
مدیر فنی بند پ

علی نقابی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه    0
کدپستی  
صندوق پستی    
نشانی  
تلفن
دورنویس  
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1


کارمند