دوشنبه 29 دی 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     ناظم سیر
    کد شناسائی         75018
شماره پرونده        1312
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1380/03/01   
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     فعال
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل


 
مدیر فنی بند پ


 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه    0
کدپستی  
صندوق پستی    
نشانی   بلوار امین ، جنب کوچه 39 ، پلاک 847 ، طبقه همکف 
تلفن 025-2918400 - 2918500
دورنویس   2914208   
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1


کارمند