چهارشنبه 08 بهمن 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     نینوا قم
    کد شناسائی         75035
شماره پرونده        234
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1383/10/13   
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقیقی
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

حسین لطفعلی زاده قمی
 
مدیر فنی بند پ

حسین لطفعلی زاده قمی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه    0
کدپستی  
صندوق پستی    
نشانی   30 متری بسیج(هنرستان)، ابتدای 30 متری باغ کرباسی
تلفن 025-7746678
دورنویس   7748844  
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1 علی
مسگری

کارمند
2 مرتضی  فاضلی نیا    کارمند