دوشنبه 29 دی 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     هجرت یار آشنا
    کد شناسائی         75003
شماره پرونده        1275
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1389/04/28  
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقوقی
وضعیت مجوز     فعال
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

عبدالرضا رضایی
 
مدیر فنی بند پ

عبدالرضا رضایی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه   1
کدپستی   3714733859
صندوق پستی    
نشانی   بلوار 15 خرداد ، بین کوچه 37 و 39
تلفن 025- 7777294
دورنویس   0251-7777296 
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1 مجید
ابویی

کارمند
2 محمدرضا  ابویی     کارمند