چهارشنبه 08 بهمن 1399
EN
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
 نام دفتر     آوای انتظار قم
    کد شناسائی         75051
شماره پرونده        2817
  تاریخ تاسیس دفتر زیارتی    1393/05/23   
  دارای     مجوز زیارتی بند پ
نوع مجوز     حقوقی
وضعیت مجوز     تمدید نشده
حوزه فعالیتی دفتر   حج تمتع,عمره,عتبات عالیات سوريه,عتبات عالیات عراق,عتبات عالیات سوریه و عراق,عتبات عالیات عراق و سوريه

 
مدیر عامل

محمد حسن ولی
 
مدیر فنی بند پ

محمد حسن ولی
 
آدرس :
شهر   قم (قم)
منطقه   5
کدپستی   3735111111
صندوق پستی    
نشانی   خیابان ولی عصر (عج) جنب مصالح فروشی ابراهیمی 
تلفن 025-34224480
دورنویس   34224480   
پست الکترونیک   -- 
وب سایت -- 

   
کارمندان دفتر
ردیف نام  نام خانوادگی تصویر سمت
1


کارمند