ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN

خبرگزاری

(آرشیو ماه فروردین 1399)

اعلام اولویت های جدید کاروانهای حج تمتع 99

 اولویت اردیبهشت و خرداد سال 1386 نیز می توانند در ظرفیت خالی کاروان های حج تمتع سال 1399 نام نویسی کنند.     نظر به وجود ظرفیت خالی در کاروان های حج تمتع سال 1399 در برخی شهرستان ها، بدینوسیله به منظور تکمی...