ﺳﻪشنبه 19 اسفند 1399
EN

نظرسنجی

ارباب رجوع محترم با سلام واحترام برای تکمیل نظر سنجی درهر سئوال باید حد اقل یک گزینه انتخاب شود.

 

1- آیا اطلاع رسانی وراهنمایی (راهنمایی کارکنان،اطلاعیه های تهیه شده، تلفن گویا و ...) لازم بصورت شفاف ودقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟3-مدت زمان طی شده جهت دریافت خدمت را چگونه ارزیابی می کنید؟
4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ویا پاسخگوی خوبی نیزدر جواب تلفنی نبوده اند را انتخاب بفرمایید


5- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری را با شما داشته ویا پاسخگوی تلفنی خوبی بوده اند را انتخاب بفرمایید.


6- وضعیت نظم و انضباط کارکنان و حضور آنان در محل کار خویش در هنگام مراجعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
7-امکانات رفاهی اداره شامل: صندلی برای مراجعین،آسانسور، تلویزیون، سرویس بهداشتی و همچنین امکانات ویژه افراد مسن و یا معلولین و جانبازان عزیز چگونه است ؟
ثبت نظر